دریافت رایگان

کتاب “خروج از هزارتو” هر آنچه را برای شروع نوشتن فیلمنامه نیاز دارید صیقل خورده و کاربردی در اختیارتان قرار می‌دهد و شما را از گیر افتادن میان حجم زیاد آموزش‌ها و تکنیک‌ها نجات می‌دهد. با این محصول آموزشی، در زمانی که برای یادگیری این حرفه نیاز دارید بسیار صرفه‌جویی می‌کنید. جزوه‌ی پیش رو بخشی از کتاب است که همراه یک بخش صوتی به رایگان در اختیار شما قرار دارد. پیشنهاد ما این است خودتان کیفیت مطالب را بسنجید و تصمیم بگیرید.